El truc estrella per millorar l’estil dels teus textos és enfocar-te en la cohesió. És a dir, utilitzar mecanismes per enllaçar les idees que s’exposen en el text. El millor nexe que pots fer servir són els connectors. En aquest article descobriràs com utilitzar els connectors en català per donar ritme i fluïdesa als teus textos. I tot això amb exemples clars i senzills.

Veuràs que és un mecanisme fàcil d’aplicar que donarà un plus a la teva redacció.

T’animes a provar-lo?

Què són els connectors?

Els connectors són paraules i locucions que t’ajuden a indicar què passa primer i després, a comparar unes idees amb unes altres, a resumir el contingut, etc.

Aquesta funció d’estructurar els textos els converteix en el pilar fonamental de la cohesió.

Tipus de connectors segons la seva funció

Hi ha diversos tipus de connectors i cadascun té la seva funció. Aquí en tens alguns exemples.

Connectors que t’ajuden a organitzar el text:

En primer lloc… En segon lloc…

D’una banda… De l’altra…

Tornant al primer punt…

En relació amb aquesta idea…

Seguidament…

En conclusió…

Connectors temporals (indiquen quan passen els esdeveniments): primer, a continuació, després, finalment…

Connectors adversatius (indiquen una oposició): però, tanmateix, malgrat això, no obstant això…

Connectors additius (afegeixen informació): a més, de la mateixa manera, igualment…

Connectors causals (serveixen per explicar la causa d’alguna cosa): perquè, ja que, atès que, gràcies a…

Connectors consecutius (indiquen conseqüència, allò que es produeix arran d’alguna cosa): de manera que, en conseqüència, per tant…

Connectors de tancament (per concloure): en resum, en definitiva, per acabar…

He enumerat només alguns tipus de connectors, però n’hi ha molts més.

Detecta la manca de connectors en el teu escrit

Quan llegeixis el text, posa atenció a com enllaces les frases. Si no hi ha nexes, analitza quin tipus de relació té una frase amb la següent, i afegeix-hi un connector per cohesionar el text i que flueixi. Et poso un exemple molt senzill:

El programa no permet fer canvis al fitxer. Si exportes el fitxer, sí que podràs modificar-lo.

En aquest fragment veiem que hi ha una oposició entre la idea 1 i la idea 2:

1) No és possible fer canvis en el programa.

2) Sí que pots fer canvis si exportes el fitxer.

Si volem donar ritme al text i millorar-ne l’estil, podem usar la conjunció però com a connector adversatiu:

El programa no permet fer canvis al fitxer, PERÒ si l’exportes, sí que podràs modificar-lo.

Era incorrecta l’oració original? No, en absolut. Tingues en compte que quan parlem d’estil, els canvis que fem no sempre són errors. Moltes vegades són canvis preferencials o suggeriments de millora que enriqueixen l’expressió del text.

Curs gratuït per millorar la teva redacció

Millora la teva redacció en català amb aquest curs de 7 vídeos completament gratuïts.